לימוד תורת החסידות והקבלה

יהודי תמיד לומד. הוא קונה עוד ידע וחכמה, והללו הופכים להיות חלק מהחיים שלו בעולם. כי בורא עולם ברא אותנו ואת העולם כולו, ונתן לנו את התורה הקדושה. התורה שמהווה עבורנו הדרכה מפורטת וכוללנית לכל פרט ופרט בחיים שלנו כעבדי ה'. ומי שרוצה להחכים, מי שרוצה לדעת ולהבין את מהות החיים ואת העומק שמסתתר מאחורי הרבדים השטחיים וניכרים לעין, יכול להעצים את הידע, להכיר נושאים מופלאים ולחדש את החיות ואת עבודת ה', קראו עוד באתר https://sulam-y.co.il.

חסידות וקבלה בעבודת ה'

מספר דרכים יש בעבודת ה'. וכולם ישרות וטובות, ומאפשרות לעוד ה' להתקרב לבוראו ולעשות את תפקידו. אמנם היו במהלך השנים מחלוקות וחילוקי דעות נוקבים. אך כיום מכיר כל אחד את דרכו ואת העבודה האישית שמתאימה לו. עבודת החיים שתמנף את הנשמה שלו, ותאפשר לו לחוש את קרבת אלוקים לי טוב. לימוד תורת החסידות והקבלה הם חלק בלתי נפרד מהדרכים לעבוד את אלוקינו. וזאת כי מדובר על חכמה אלוקית אשר יסודותיה טמונים בתורה שקבלנו מסיני. יסודות שמאפשרים לכל יהודי לרדת לחקר החיים ולהבנה מעמיקה, ולדייק את אורח החיים שלו כיהודי עובד ה'.

שבעים פנים לתורה

חשוב להבין כי התורה הינה אלוקית. היא כוללת רבדים רבים וחכמתה בלתי נדלית. וגם אם נלמד ונעמיק, גם אם נשקוד על מבועיה, נגלה כי רחבה היא מני ארץ ועמוקה מני ים. אמנם לימוד תורת החסידות והקבלה מאפשרים לנו להגיע גם לרבדים מעמיקים ולחלקים נסתרים בה. אבל יחד עם זאת עלינו לזכור כי כל עוד אנחנו מוגבלים בתנאי חומר, לא נוכל להקיף את כל חכמת התורה ולהגיע לחקרה. כי תורת הסוד נעלמת היא ואינה גלויה לרבים.

להעשיר את החיים

לימוד תורת החסידות והקבלה הוא לימוד בעל ייחודיות רבה כמו תיקון המידות למשל. הוא אינו תיאוריה בעלמא, לא דיבורים ואמירות שתלושים ממציאות החיים. ההיפך הוא הנכון, אלו החיים שלנו בעצמם. הלימודים הללו הופכים להיות חלק מהחיים שלנו. הם מעצימים את הנשמה שפועמת בתוכנו, ומאפשרים לנו לחזק בתוכנו את האמונה ואת עבודת ה' באופן הנכון והאמיתי ביותר.